Współpraca

Zachęcam do skierowania pacjenta z określonym problemem chirurgicznym do mnie, na leczenie, które przeprowadzę w zakresie ustalonym z lekarzem kierującym.

 

 

Współpracuję z:

 

 

Lekarzami endodontami

 • konsultacje
 • mikrochirurgia endodontyczna
 • resekcje korzeni zębów
 • biopsje
 • usuwanie torbieli
 • zamykanie perforacji / rewizje
 • premolaryzacje
 • hemisekcje
 • radektomie

Lekarzami pedodontami / logopedami

 • konsultacje
 • kwalifikacje do zabiegów
 • usuwanie zębów mlecznych
 • frenotomie / leczenie ankyloglosji
 • frenulektomie
 • usuwanie torbieli

Lekarzami protetykami

 • konsultacje
 • biopsje
 • augmentacje tkanką miękką pod przęsłem mostów
 • rekonstrukcje atroficznego wyrostka zębodołowego szczęki , części zębodołowej żuchwy,  jako postępowanie przedimplantacyjne
 • implanty indywidualne
 • odtwarzanie głębokości przedsionka jamy ustnej
 • wszczepienie implantów
 • leczenie periimplantitis
 • ekstrakcje mnogie / sanacje
 • protezy natychmiastowe podparte na mikroimplantach tymczasowych

Lekarzami ortodontami

 • konsultacje
 • usuwanie torbieli
 • usuwanie zębów zatrzymanych
 • pogrubienie biotypu dziąsła
 • leczenie nieprawidłowości śluzówkowo-dziąsłowych
 • kortykotomia
 • mikroimplanty ortodontyczne
 • płytki ortodontyczne
 • usuwanie zębów położonych ektopowo
 • przeszczepy zębów - autotransplantacje
 • odsłonięcia zębów zatrzymanych

Lekarzami innych specjalności

ortopedzi, reumatolodzy, kardiolodzy, okuliści, dermatolodzy, interniści, onkolodzy, laryngolodzy, położne

 • poszukiwanie ognisk zapalnych w obrębie jamy ustnej
 • wystawianie zaświadczeń potrzebnych do kwalifikacji przedoperacyjnej
 • leczenie MRONJ / BRONJ
 • leczenie zapaleń zatoki szczękowej
 • kwalifikacje do frenotomii

 

 

Współpraca

Wyznaję zasadę come and back,  która pozwala lekarzom współpracującym ze mną na  rozszerzenie zakresu oferowanych usług z zapewnieniem skierowania pacjenta do ich placówki po zakończonym etapie leczenia.

Forma współpracy może zostać określona w postaci pisemnej umowy. Istnieje również możliwość uczestnictwa w określonych procedurach zabiegowych związanych z leczeniem pacjenta skierowanego - po wcześniejszym uzgodnieniu.

Jeżeli jesteś lekarzem i swoją pracą kliniczną i wiedzą mogę Ci pomóc – zachęcam do kontaktu.

NZOZ Artdent

625 018 070
537 484 822

NZOZ ARTDENT

michal.k.mikulski@gmail.com
spec. chir. stom. Michał Mikulski

731 592 012
spec. chir. stom. Michał Mikulski