Publikacje

 Poniżej ostatnie publikacje w periodykach naukowych.

Implants

Dowierzchołkowe przesunięcie płata jako metoda odsłonięcia zęba zatrzymanego - opis przypadku

Implants international magazine of oral implantology wydanie polskie 1/19

Implantologia Stomatologiczna

Augmentacja metodą Khoury’ego w odcinku bocznym żuchwy – opis przypadku

Implantologia Stomatologiczna nr 2 (24) 2021

Magazyn Stomatologiczny

Implantacja natychmiastowa kluczem do zachowania poekstrakcyjnej architektury tkanek miękkich

Magazyn Stomatologiczny nr 2 (346)

Implantologia Stomatologiczna

Podniesienie dna zatoki szczękowej z dostępu podniebiennego – opis przypadku

Implantologia Stomatologiczna nr 1 (25) 2022

Magazyn Stomatologiczny

Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą wraz z jednoczasową augmentacją horyzontalną

Magazyn Stomatologiczny nr 10 (353)

NZOZ Artdent

625 018 070
537 484 822

NZOZ ARTDENT

michal.k.mikulski@gmail.com
spec. chir. stom. Michał Mikulski

731 592 012
spec. chir. stom. Michał Mikulski