Zakres zabiegów

Poniżej fragment zakresu usług z chirurgii stomatologicznej:

 

 

 • Ekstrakcje zębów
  paradontalnych, zatrzymanych, dodatkowych, nadliczbowych, położonych ektopowo
 • Resekcje korzeni zębów
 • Hemisekcje
 • Premolaryzacje
 • Radektomie
 • Chirurgiczne zamykanie perforacji
 • Leczenie chorób przyzębia
  periodontitis / gingivitis
 • Cystektomia (usunięcie torbieli)
 • Pobieranie biopsji
 • Wszczepienie implantów zębowych
  natychmiastowe / odroczone
 • Zabiegi augmentacyjne tkanek twardych
  splitting / khoury techniqe / transpozycje bloków kostnych/GBR
 • Sinus lift - podniesienie dna zatoki szczękowej
  metodą otwartą / zamkniętą
 • Pozapalne / pourazowe rekonstrukcje defektów kostnych 3D
 • Frenektomie / plastyki wędzidełek
 • Frenotomie
 • Pokrywanie recesji
  przy zębach / implantach
 • Zamykanie połączeń ustno-zatokowych
  wassmund-borusiewicz / vip-ct / BFP i inne…
 • Zamykanie przetok ustno-zatokowych
 • Socket seal - uszczelnienie zębodołu
 • Augmentacje tkanką miękką
 • Pogrubianie biotypu dziąsłowego
 • Kortykotomia
 • Leczenie schorzeń zatoki szczękowej
 • Usuwanie ciał obcych ze światła zatoki
 • Leczenie MRONJ / BRONJ
 • Odsłonięcia zębów zatrzymanych
 • Leczenie periimplantitis
 • Przeszczepy zębów
  autotransplantacje
 • Pogłębianie przedsionka jamy ustnej
 • Eksplantacje
 • Tworzenie strefy dziąsła przyczepionego
 • Mocowanie elementów umożliwiających lekarzowi ortodoncie zakotwienie szkieletowe
  mikroimplanty / mikropłytki
 • Pourazowe zaopatrywanie ran w obrębie środkowego i dolnego piętra części twarzowej czaszki
 • Zaopatrywanie urazów zębów
  wybitych / wtłoczonych / zwichniętych bocznie / podwichniętych
 • Diagnostyka i leczenie zmian o charakterze nowotworowym
 • Diagnostyka i leczenie zmian o charakterze przednowotworowym
 • Diagnostyka i leczenie chorób nerwu trójdzielnego / neuralgii samoistnej / objawowej
 • Diagnostyka i leczenie zapaleń  / ropni w obrębie twarzoczaszki
 • Diagnostyka i leczenie chorób gruczołów ślinowych / kamica / zespół Sjogrena
 • Diagnostyka i leczenie chorób stawu skroniowo- żuchwowego

 

NZOZ Artdent

625 018 070
537 484 822

NZOZ ARTDENT

michal.k.mikulski@gmail.com
spec. chir. stom. Michał Mikulski

731 592 012
spec. chir. stom. Michał Mikulski