Polityka prywatności

Polityka prywatności

a)      Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego www.drmikulski.pl

b)      Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Michał Mikulski NIP 6182150397

c)      Celem niniejsze Polityki jest w szczególności:

         1.        udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;

         2.       zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych

d)      Administrator danych ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.

e)      Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

f)        Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

       1.               poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

       2.               poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

g)      Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

h)      Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

i)        Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

j)        Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

k)      Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

l)        W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.marketinginaction.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

m)    W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

            Polityka Cookies

1.        Strona internetowa www.drmikulski.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.       Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

3.       Cookies wykorzystywane są w celu:

             a)      dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika

             b)      optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia     końcowego Użytkownika

             c)      tworzenia statystyk

             d)      utrzymania sesji Użytkownika

             e)      dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

4.       Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.

             a)   Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

             b)   Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Cookies

             c)   Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

            d)   Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

NZOZ Artdent

625 018 070
537 484 822

NZOZ ARTDENT

michal.k.mikulski@gmail.com
spec. chir. stom. Michał Mikulski

731 592 012
spec. chir. stom. Michał Mikulski