O mnie

Lek. dent. Michał Mikulski specjalista chirurgii stomatologicznej

Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista chirurgii stomatologicznej. Studia ukończył z wyróżnieniem na wydziale Lekarsko – Stomatologicznym.

Podczas ich przebiegu nagrodzony stypendium Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego dla najlepszych studentów. Członek SKN przy oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej SPSK 2 w Szczecinie. Swoje doświadczenie kliniczne zdobył w MSWiA Szczecin oraz pracując na oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej WSZ Kalisz, a także na licznych kursach i konferencjach w kraju i zagranicą. Autor publikacji z zakresu implantologii i chirurgii stomatologicznej. W jego praktyce klinicznej szczególne miejsce zajmują zaawansowane techniki augmentacyjne kości i tkanek miękkich. Ponadto w obszarze zawodowym stosuje zdobycze współczesnej medycyny w postaci chirurgii nawigowanej czy planowania przedoperacyjnego 3D. Szczególną uwagę zwraca na komfort i dobre samopoczucie pacjentów podczas całego procesu leczenia. Członek towarzystw naukowych m.in. Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej oraz European Association of Dental Implantologists, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, absolwent Oral Surgery Academy International. Członek prestiżowej organizacji zrzeszającej implantologów - American Academy of Implant Dentistry. Uhonorowany certyfikatem umiejętności  implantologicznych OSIS-EDI.

American Academy of Implant Dentistry Polskie Towarzystwo Chirurgii Stomatotlogicznej i Szczękowo-Twarzowej EDI OSIS

NZOZ Artdent

625 018 070
537 484 822

NZOZ ARTDENT

michal.k.mikulski@gmail.com
spec. chir. stom. Michał Mikulski

731 592 012
spec. chir. stom. Michał Mikulski